Logo

Billiga försäkringar

Försäkring för företag

Om du är företagare finns det många försäkringar du bör ha, och i vissa fall ett par du enligt lag är skyldig att ha. Har man exempelvis anställda bör man titta på vad lagar och regler säger, annrs kan man få problem med lagens långa arm.

Annan prisbild

I regel är det en annan prisbild på företagsförsäkringar än på privatförsäkringar, men eftersom man ofta har flera och/eller stora försäkringar så finns ofta utrymme för att förhandla. Är man inte nöjd med offerten från ett försäkringsbola är det bara att gå till nästa, kunden har alltid rätt som ni vet.

Större utbud

Utbudet på företagsförsäkringar är betydligt större än för privata dito. Det gör det lätt att tro att man behöver mer försäkring än man i verkligheten gör, så var försiktig i din bedömning av vilka försäkringar ditt företag verkligen behöver. Visst kan det kännas tryggt att vara försäkrad mot i princip allt, men det är sällan gratis.

Specialicerade försäkringsbolag

Det finns vissa försäkringsbolag som i princip bara vänder sig till företag, vilket kan tänkas ge dem extra expertis i frågan. Dock är priset på företagsförsäkringarna - som med alla försäkringar - av största vikt. Leta upp ett bolag som erbjuder det ni behöver till lägsta möjliga pris.