Logo

Billiga försäkringar

Bilförsäkringar

En av de absolut största försökringsposterna bortsett från hemförsäkringen är bilförsäkring. För ett hushåll med fler än en bil kan det lätt bli en ganska dyr historia. Som tur är finns det många aktörer på marknaden vilket ger hög konkurrens vilket sänker priserna.

Prisskillnader i landet

En bilförsökring varierar mycket i pris beroende på var i landet du bor. Bor du i storstäderna - Stockholm, Göteborg eller Malmö - så kommer du att betala en högre premie än de som bor i övriga landet. Detta beror främst på den statistiska risken för stöld eller skadegörelse som är högre i storstäderna än i övriga landet.

Utöver var i landetr man bor så spelar även bostadstyp roll när man beräknar försökringspremien. Har du bilen i ett garage kan man ofta få en lägre premie än om den står på gatan i stan. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om vad de har för olika alternativ och prisskillnader.

Olika typer av bilförsäkringar

Det finns ett flertal olika typer av bilförsäkringar och ännu fler tillägg. Allt från trafikförsäkring - som är ett måste enligt lag - till helförsäkring finns hos alla försäkringsbolag, men vissa erbjuder ännu mer skydd.

När man väljer typ av bilförsäkring måste man naturligtvis titta på priset och på hur troligt vissa händelser är. Exempelvis är skadegörelse betydligt troligare än att bilen brinner upp, så eventuell självrisk på skadegörelse är viktigare än självrisken vid brand.

Vilken försäkring man än väljer skall man vara noggrann med att kontrollera pris och villkor hos flera försäkringsbolag, priset kan ibland skilja väldigt mycket från bolag till bolag.

De flesta försäkringar tillåter inte någon form av bilsport, utan då måste man teckna en separat bilsportsförsäkring. Planerar du att använda din bil till bilsport gör du klokast i att tala med ditt försäkringsbolag innan du startar.